2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-program

Figyelemfelhívás a köznevelési intézmények vezetői részére

Az új érvényben lévő módosított jogszabály

Jóváhagyott szállítók listája.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az 50/2012-es VM rendeletet a 31/2014. (XII.19-i) FM rendelet módosította, amely szabályozza a 2015/2016. évre vonatkozó iskolagyümölcs programot. Az 50/2012. VM rendelet egységes szerkezetben - a módosításokkal együtt - megtalálható az alábbi linken: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200050.VM&celpara=#xcelparam

Az iskolagyümölcs-program célcsoportja idén is az általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek, és a megállapodásokat idén is az intézmények fenntartóinak kell megkötni a szállítókkal. A megállapodásokat a szállítók legkésőbb 2014. június 15-ig nyújthatták be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) jóváhagyásra. A szállítások az MVH által jóváhagyott megállapodások alapján történtek.

Az iskolagyümölcs-program négy szállítási időszaka a 2014/2015. tanévben: 
I. 2014. szeptember 1.-28.
II. 2014. szeptember 29. - december 21. 
III. 2015. január 12. - március 29. 
IV. 2015. március 30. - május 3.

 

A korábbi évek stratégiái, tájékoztató anyagai, jogszabályai

  • A korábbi évek stratégiái 

A 2009/2010. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája

A 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája

A 2011/2012. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája

A 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája  

A 2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-program nemzeti stratégiája 

 

  • A korábbi évek tájékoztató anyagai  

Tájékoztatás a 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-programról

A 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-programban való részvételre jóváhagyott szállítók listája letölthető az MVH honlapjáról.

Az egyes iskolákba a 2012/2013. tanévben szállítandó termékek mennyiségéről szóló 163/2012. (X. 27.) MVH közlemény letölthető az MVH honlapjáról. 

Tájékoztatás a 2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-programról

A 2013/2014 tanévi iskolagyümölcs-programban való részvételre jóváhagyott szállítók listája- a 2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-programban való részvételre jóváhagyott szállítókról szóló 96/2013. (VI. 12.) MVH közlemény

Formanyomtatványok – az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról szóló 82/2013. (V. 16.) MVH közlemény 

A 2013/2014. tanévben szállítható termékek és mennyiségek – a 2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-programban a köznevelési intézményekbe szállítható termékekről és termékmennyiségekről szóló 179/2013. (X. 29) MVH közlemény

 

  • Korábbi jogszabályok:  

Az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet 
Az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet 
Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet  
Az iskolagyümölcs-program 2012/2013. tanévi végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet (közlönyállapot)

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programtól kezdve alkalmazandó)

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet 5. cikke (a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programtól kezdve alkalmazandó)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet

Az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet

A vidékfejlesztési miniszter 50/2012. (V. 25.) VM rendelete az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

Tájékoztatás az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos számviteli elszámolásáról - 77/2009 Számviteli kérdés

 

Az Európai Unió Iskolagyümölcs-honlapja: Az Európai Unió által fenntartott iskolagyümölcs-honlap angol, német, francia nyelven – és esetenként magyarul is – tartalmaz információkat az uniós tárfinanszírozású iskolagyümölcs-programmal, annak jogi szabályozásával, költségvetésével, értékelésével és az egyes tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatban.

 

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztály: http://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/iskolagyumolcs